Plusenergi

Plusenergi AB är ett elhandelsbolag med bas i Göteborg. Företaget, som grundades 1999 i samband med avregleringen av elmarknaden, ägs av Göteborg Energi AB och Vattenfall AB. Att teckna elavtal med Plusenergi går snabbt och enkelt. Plusenergi är ett företag som kan erbjuda mycket konkurrenskraftiga priser. Företaget har även ett dotterbolag som heter Borås Elhandel AB.

Billigast Elpris! – Jämför alla sveriges elavtal i realtid !

Plusenergi kan erbjuda flera typer av avtal. Innan du tecknar ditt avtal så ska du alltid jämföra de olika erbjudandena. Hos Plusenergi kan du välja mellan rörligt avtal, fast avtal för 1 år och fast avtal för 3 år.

Om du tecknar ett rörligt avtal så tar du en större risk. Detta eftersom elpriset ändras för varje månad. Det rörliga priset ändras i takt med utveckling på Nordic Pool, den nordiska elbörsen. Flera faktorer är med och påverkar priset på elen. Det är exempelvis råvarupriser, valuta, temperatur, väder och vatten. Vill du vara helt säker på hur mycket du betalar så ska du välja något av de fasta avtalen.

Väljer du att teckna ett fast avtal på ett 1 år eller 3 år så ingår kostnadsfri energianalys. Tecknar du ett 3-årigt avtal hos Plusenergi så får du även en Bytesrätt, som är värd 600 kronor. Detta innebär att du kan teckna om ditt avtal, närhelst du vill, ifall elpriserna skulle förändras.

MiljöEl

När du tar steget och blir kund hos Plusenergi så kan du också göra ett aktivt val och bestämma varifrån du vill att din el ska hämtas. Genom att välja MiljöEl visar du att du värnar om en hållbar utveckling. Plusenergi kan också hjälpa dig med att skära ner dina kostnader.

Det finns flera saker som du kan tänka på för att minska miljöbelastningen och krympa kostnaden för elanvändningen. Företaget kan bland annat erbjuda kalkylprogram och broschyrer.

På hemsida kan du också se en lista över hur mycket olika apparater i hushållet egentligen drar. En del av de intäkter som Plusenergi får för sin miljömärkta el tillfaller en fond, som syftar till att förbättra miljön. För närvarande satsas exempelvis 3 miljoner på Rolfsåns vattensystem.

Med fokus på det lokala

I dagsläget har Plusenergi ingått leveransavtal med 185 lokala vattenkraftstationer och 155 lokala vindkraftverk, som de flesta ligger i Västra Götalandsregionen. Som kund hos Plusenergi så kan du köpa el som är lokalt och småskaligt producerad.

Spännande erbjudanden till kunder

Plusenergi har flera olika samarbetspartners. Därför kan företaget också ge sina kunder mängder av förmånliga erbjudanden. Genom att kontinuerligt surfa in på företagets sida, samt ta del av Plusenergis nyhetsbrev, så kan du ta del av biljetter till olika sport- och kulturevenemang.

Kontakta Plusenergi

Om du har några frågor som du inte tycket att du får svar på via Plusenergis hemsida, så ska du alltid höra av dig direkt till företaget. Är du privatkund så når du Plusenergi på telefonnummer 020-55 55 55. Om du är en företagskund så ringer du 020-55 00 60. Du kan också skriva till Plusenergi via företagets hemsida, och där välja hur du vill bli kontaktad.