Klimatneutral el

Klimatneutral el. Det sätt vi behandlar vår miljö är sedan en tid tillbaka en mycket central fråga. Klimathotet hänger över oss och det gäller att agera här och nu. Vårt sätt att nyttja vår världs resurser kan leda till stora problem för kommande generationer. För att få bukt med klimatproblemen krävs det konsensus och en handlingsplan som politiska ledare och företag kan enas om.

Billigast Elpris! – Jämför alla sveriges elavtal i realtid !

Samtidigt finns det en rad saker som du, som privatperson, kan göra för att dra ditt strå till stacken. Klimatneutral el är den typ av en som inte bidrar till växthuseffekten. Genom att göra ett aktivt val kan du som elkonsument vara med och skjuta utvecklingen åt rätt håll. Idag är det många elbolag som kan erbjuda miljövänliga el-alternativ. Att skaffa sig klimatneutral el behöver inte heller innebär stora kostnader för dig som konsument.

Vindkraft

Vindkraften är en förnyelsebar energikälla. För att vindkraft ska vara ekonomiskt lönsam i större skala så krävs det dock en stor vingförsedd rotor, med en diameter på 50 till 100 meter. Vindkraft kan emellertid vara ett mycket bra alternativ för lokal el-produktion. Det finns vissa områden i Sverige där det lämpar sig synnerligen väl att placera ut vindkraftverk. Dessa är Öland och Gotland, samt runt södra Sveriges kust.

Vattenkraft

Vattenkraft är också en förnyelsebar energikälla. Vattenkraften är reglerbar, vilket innebär att den kan snabbt anpassas till den förändring som sker i elkonsumtionen. Likväl kan vattenanläggningarna medföra en lokal miljöpåverkan. Kraftverksdammar utgör varningshinder för de fiskarter som företar vandringar. Idag står vattenkraften för omkring hälften av Sveriges elproduktion. Vindelälven, Piteälven, Kalix älv och Torne älv, samt en del andra älvsträckor och åar, är skyddade från vidare utbyggnad.

Andra klimatneutrala el-alternativ

Idag arbetar man hårt för att komma fram till nya lösningar som ska borgar för en hållbar framtid. Kärnkraft och biokraft är två möjliga alternativ. När det gäller kärnkraftsfrågan finns det idag Sverige både förespråkare och motståndare. Det positiva med kärnkraft är att det ger en stor elproduktion och mindre utsläpp av koldioxid. Det negativa med kärnkraften är risktagandet, både vid för- och efterbehandlingen.

Bli klimatsmart

Att välja en elleverantör som förser dig med klimatneutral el är bara det första steget till att bli klimatsmart.
Det finns en rad olika sätt med vilka du kan minska din elkonsumtion drastiskt. Genom att sänka temperaturen i din bostad med bara några grader så kan du tjäna många sköna slantar. Genom att köpa en elmätare kan du få en god uppfattning om vilka apparater i ditt hushåll som drar mest el.

Kom ihåg att äldre apparater i regel drar mer ström än nya. Elektriska apparater kan också dra ström, även om de är avstängda. Detta kan du lösa genom att skaffa ett grenuttag, dit du kopplar din TV, DVD-spelare och stereo, som har en av- och påstängningsknapp. Om du är glömsk av dig kan du koppla en timer till detta grenuttag.

I köket finns det mycket energi som du kan spara in på. Om du har en diskmaskin så ska du alltid stoppa den full innan du sätter igång den. Diskar du för hand så ska du göra detta med en diskbalja och inte under rinnande vatten. Kontrollera så att temperaturen i kyl och frys är den rätta. I kylen ska det vara 5 plusgrader, och i frysen 18 minusgrader. När du använder din spis så kan du stänga av plattorna lite innan du är färdig och låta dessa stå på eftervärme.