Byta elbolag

Många drar sig för att byta elbolag. Det är jobbigt med alla avtal som ska sägas upp och papper som ska skrivas på. Men faktum är att det inte innebär en så stor ansträngning som man kan tro. Vidare kan du tjäna många sköna slantar genom att leta efter den leverantören med billigast el.

Billigast Elpris! – Jämför alla sveriges elavtal i realtid !

Bor du i lägenhet kan du tjäna upp till 1 000 kronor per år genom att byta elbolag, och bor du i ett småhus kan det röra sig om flera tusenlappar. Förutom de rent ekonomiska vinsterna som du gör kan det även finns ett annat viktigt skäl till att byta elbolag. Genom att skaffa ett avtal med en elleverantör som levererar billig el hämtad från förnyelsebar energi visar du att du bryr dig om miljön.

Säga upp ditt elavtal
Skulle du vilja säga upp ditt avtal med din elleverantör innan bindningstiden har gått ut så kommer du att få betala en lösenavgift. Ditt elbolag har nämligen rätt att ta ut en avgift för uteblivna intäkter samt administrativa uppgifter. Detta allmänna avtalsvillkor har tagits fram av Svensk Energi och Konsumentverket i syfte att ha lägre totala elpriser.

Det är inte ovanligt att företaget, i avtalsvillkoren, preciseras hur lösenavgiften ska räknas fram. Vidare är det viktigt att vara medveten om att ett stort antal elbolag har avtal som förlängs med automatik, i regel efter ett år. Således så ska du komma ihåg att säga upp avtalet en viss tid i förväg så att du kan se dig om efter andra bolag som erbjuder billig el.

Fasta eller rörliga elpriser

Innan du väljer en elleverantör så är det av yttersta vikt att du noga läser igenom de aktuella villkoren. Generellt erbjuds rörliga avtal, mixavtal och fasta avtal. Något generellt råd om vad som är bäst att välja är svårt att ge. I slutändan handlar det om hur stor risk som du är villig att ta.

Om du har ett behov av att känna dig säker på hur mycket din elkostnad kommer att bli så ska du välja fast elavtal. Det är bra att känna till att priset på el vanligtvis stiger under vinterhalvåret, i takt med den ökade förbrukningen.

Erbjudande om ett lägre pris vid elavtal
Om du betalar ett tillsvidarepris idag så har du en uppsägningstid på en månad. Detta gör att du snabbt kan byta elbolag. Men det är ganska vanligt att elbolaget vänder sig till dig för att teckna ett avtal, som ger dig ett fast eller rörligt pris. I regel är detta ett billigare alternativ än tillsvidarepriset. Kom dock ihåg att du binder dig för en längre tid. Över tid lönar det sig oftast att ha rörliga elpriser.

Prishöjningar
Om ett elbolag väljer att höja priset på dess elavtal så måste de göra det minst 15 dagar innan höjningen träder ikraft. Vidare gäller denna regel om 15 dagar även när det gäller ändringar av nätavgifter.

Jämföra elleverantörer & elavtal
Innan du skaffar dig en elleverantör så ska du alltid se till att noggrant jämföra de aktörer som finns på marknaden. För att kunna göra en adekvat utvärdering av elbolagen och dess elavtal så är det också viktigt att du gör en personlig kalkyl över din förbrukning. Detta kan du göra på Energimarknadsinspektionens Elpriskoll där du får kontroll över elpriser. Genom att sedan kontakta bolagen och fråga efter deras bästa erbjudanden kan du göra din el billigare.

På elpriskollen fyller bland annat i uppgifter om vilken typ av bostad som du har, samt huruvida du har ett fast eller rörliga elpriser. På Energimarknadsinspektionens Elpriskoll kan också begränsa din sökning så att den endast visar miljöavtal. Vidare kan du också läsa på den olika elleverantörernas hemsidor och när du hittat några lämpliga aktörer kan du höra av dig till dem, via telefon eller e-post, och begära ett avtalsförslag. Tänk på att kontakta flera bolag i din jakt efter billig el, det lönar sig i längden.

Jämför elpriser & elavtal

Innan du skaffar dig ett nytt elavtal så ska du alltid vara noggrann och jämföra elpriser mellan de olika aktörerna på marknaden. Genom att byta elbolag så kan du tjäna upp till 1 000 kronor om året ifall du bor i lägenhet. Bor du i ett småhus så kan du tjäna flera tusen kronor på att byta elavtal och jämföra elpriser noggrannt.